05/11/2011

STYLE A LA JEAN
I got to think about a fantastic movie Breathless with Jean Seberg and how much I loved her style.

Jag kom att tänka på en riktigt fin film med Jean Seberg och hur mycket jag gillade hennes stil

//