05/02/2012

Kiss of a matador


I kind of like this new matador little bit of  bullfighting inspired reportage from Japanese Vouge  number feels very latino.


Jag gillar dessa nya matador lite grann tjurfäktnings inspirerande reportage från Japanese Vouge,känns väldigt sydländskt.


//