20/10/2011

VAIN IN THE WATER


photo: Private


I admit it im vain I want to look OK when Im surfing, hey I spend so many hours there. So you will never se me look like a mim in the water. Thats why im using this tinted cream Anthelios XL SPF 50+ Tinted Melt In Cream and of course I always use 50+ in the water. I will get sunburned anyway.

Jag erkänner jag är fåfäng jag vill se ok ut när jag surfar, jag spenderar en del timmar där. Så ni kommer aldrig att se mig som en mimare i vattnet. Däför använder jag denna färgade solfaktor Anthelios XL SPF 50+ Tinted Melt In Cream och såklart har jag alltid 50+ i vattnet, jag blir solbränd ändå.


//