15/10/2011

NOT SO PREDICTABLEphoto:quiksilverpress
I was writing an article about Quikpro France 2011 and it was a real challenge, there was nothing predictable about it you can read the full article here.

Jag skrev en  artikel om Quikpro France 2011 och det var en riktig utmaning, det var inget förutsägbart där alls du kan läsa hela artikeln här.

//